Vi arbeider kontinuerlig for å gi alle medlemmer sportslig utvikling i et best mulig miljø. Frisinn er opptatt av å dyrke et godt sosialt miljø og samtidig tilstrebe en offensiv prestasjonskultur. Klubben presterer godt på nasjonalt nivå for yngre junior og har mål om å utvikle disse til gode seniorsvømmere.

 

Vårt slagord «Først og fremst i vannet» sammen med våre verdier «Åpen, inkluderende og seriøs» understreker hva Frisinn Sportsklubb skal være for sine medlemmer.

 

 

Trenere og kontaktpersoner

Konkurransenivå:

Rolf Husebø:

rolf@frisinn.no


Svømmeopplæring - Norges svømmeskole

Hovedkontakt: Monica Danielsen

frisinnsvommeskole@frisinn.no

Om oss