Hjem

    Frisinn sportsklubb

Svømmeopplæring siden 1930.

Svømmeopplæring fra nybegynnere til viderekomne

Svømmeklubb med lang erfaring.

Om oss

Frisinn sportsklubb er en del av Norges Idrettsforbund og Norges Svømmeforbund, og følger idrettens lover og retningslinjer. Frisinn har drøyt 500 medlemmer og rundt 80 av disse er konkurransesvømmere.


Frisinn er opptatt av å dyrke et godt sosialt

miljø og samtidig tilstrebe en offensiv prestasjonskultur. Klubben

presterer godt på nasjonalt nivå for yngre junior og har mål om å

utvikle disse til gode seniorsvømmere.

 

Frisinns seks konkurransegrupper blir beskrevet ut i fra opptakskrav, treningskrav, alder, sosiale mål og trenerkompetanse. Hver konkurransegruppe har sine opptakskrav. Kravene tydeliggjør hvilke holdninger og ferdigheter som er nødvendig for å kunne trene i den

aktuelle gruppa.

Frisinn tilbyr svømmekurs.

 

Frisinn tilbyr svømmekurs for både nybegynnere og mer erfarne svømmere.

 

Vi deler dem inn i:

 

Nybegynnere: Hval, skilpadde, pingvin.

 

Viderekomne: Selunge, sel og sjøløve

Først og fremst i vannet

YOU CAN'T

STOP

THE WAVES

BUT YOU CAN

LEARN TO

SWIM

Svømmekurs

© Copyright. All Rights Reserved